Fönstergrönska

Fönstergrönska produceras av Svenskt Tenn AB och finns till försäljning via deras butik på Strandvägen 5 i Stockholm.

www.svenskttenn.se

 

Det är många som vill odla hemma idag och Sebastian Hedengrahn vill skapa bra förutsättningar för det. I drivhusprojektet “Fönstergrönska” har han konceptmässigt låtit Josef Franks olika vitrinskåp möta Monica Försters Svenskt Tenn-producerade blombord “Flower”.

 

“Att kunna odla sina egen mat, eller åtminstone sina egna kryddor, är något som jag tror att de allra flesta uppskattar. I det allt mer trångbebodda samhället så ser jag även ett behov av vackra insynsskydd – därför har jag ritat ett drivhus som är anpassat efter standardstorlekar på fönster och fönsterbrädor och fungerar också som just ett grönskande insynsskydd i köket”, säger Sebastian.

 

Möbeln är tillverkad i körsbärsträ med sidor i glas och spegelglas i botten.

 

Ställdes ut på Stockholm Furniture Fair 2014.

 

----

 

Fönstergrönska is produced by Svenskt Tenn AB and is available for purchase at their shop located on Strandvägen 5 in Stockholm.

www.svenskttenn.se

 

There are many who want to cultivate at home today and Sebastian Hedengrahn wants to create good conditions for it. In the hothouse project "Fönstergrönska" he conceptually allowed Josef Franks various cabinets to meet Monica Försters Svenskt Tenn-produced floral table "Flower".

 

"Being able to grow our own food, or at least our own herbs, is something that I think most people appreciate. In the increasingly crowded corner society, I see a need for beautiful insight protections – therefore I have designed a hothouse that is adapted to the standard sizes of windows and window sills, and also functions as a green insight protection in the kitchen”, says Sebastian.

 

The furniture is made from cherry wood with sides of glass and mirror glass in the bottom.

 

Exhibited at Stockholm Furniture Fair 2014.

 

Höjd: 44 cm. Bredd: 60 cm. Djup: 15 cm.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved 2014