Om

Baserad i Stockholm, med atelje på Telefonplan Studios och prototypverkstad i Nacka tar jag mig an diverse design och snickeriuppdrag. Glädjen med mitt yrke är variationen, att få vara kreativ med penna, papper, dator och 3D-skrivare men samtidigt få pröva sig fram i snickeri- och metallverkstaden.

 

För att utföra ett fint designarbete så anser jag att det utöver utbildning i form och estetik krävs en förståelse för material och sammansättningar. En tvåårig utbildning inom möbelsnickeri gav mig en stabil grund att stå på innan jag gick vidare för att skaffa mig djupare förståelse för design och formgivning. Till sommaren 2014 fick jag min kanditexamen i möbeldesign från Carl Malmsten Furniture Studies.

 

Utbildningarna och arbetserfarenheterna i design, färg, form och möbelsnickeri kombinerat med min förmåga att känna av vad kunden vill ha, tror jag tillsammans med min entusiasm och glädje ger mig fördelar i mitt yrkesval. Jag strävar efter att vara under ständig utveckling och anser att det alltid, överallt, finns saker som kan förbättras.

 

----

 

Based in Stockholm, with a studio at Telefonplan Studios and a prototype workshop in Nacka I take on various design and carpentry assignments. The joy of my job is the variety, getting creative with pencil, paper, computer and 3D-printer, but at the same time experimenting in the carpentry- and metal workshop.

 

To perform a fine design work, I believe that in addition to education in form and aesthetics it requires an understanding of materials and construction. A two-year training in cabinetmaking gave me a solid foundation before I went on to get a deeper understanding for design and aesthetics. In the summer of 2014, I received my bachelor degree in furniture design from Carl Malmsten Furniture Studies.

 

I believe my educations and work experiences in design, color, aesthetics and furniture making combined with my ability to sense what the customer wants, along with my enthusiasm and joy gives me advantages in my career. I strive to be under constant development and believe that there is always, everywhere, things that can be improved.

 

 

CV. - Relevanta utbildningar och arbeten.

 

2016 - 2017. Nola industrier AB. Industridesigner och produktutvecklare.

 

2016. Utbildning i svetsteknik och metaller. KKV.

 

2016. KTH Arkitektur. Föreläsare och handledare i möbeldesign.

 

2015. Konstfack. Handledare i fördjupande design.

 

2014 - 2015. Carl Design AB. Möbeldesigner.

 

2011 - 2014. Carl Malmsten Furniture Studies. Möbeldesign -kanditexamen.

 

2013. Christian Halleröd Design. Praktikplats.

 

2012. HDK Steneby. Utbildning i möbeldesign.

 

2010. G.A.D. Praktikplats som möbelsnickare.

 

2009 - 2011. Grebbestads FHSK. Möbelsnickeri med konstnärlig inriktning.

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Andreas Renlund

Copyright © All Rights Reserved 2014